YACHTIC.com
Ostatnio oglądane
ZAMKNIJ

Ubezpieczenie żeglarskie

Ubezpieczenia podróżne

Wszystkie oferowany jachty są w pełni ubezpieczone w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej i Casco. Ubezpieczenie jachtu nie pokrywa jednak kosztów leczenia, ani zdarzeń, które mają miejsce kiedy jesteś na lądzie. Zwróć uwagę na fakt, że nawet w Unii Europejskiej nie wszystkie usługi i działania związane z naszym zdrowiem pokrywane są przez NFZ. Dotyczy to m.in. ratownictwa i transportu chorych. Dlatego zadbaj o tak istotną sprawę, jaką jest ubezpieczenie załogi. Wykup ubezpieczenie podczas rezerwacji jachtu. To proste i wygodne.

Podczas rezerwacji możesz równiez wygodnie zkorzystać z ubezpieczenia na wypadek rezygnacji lub przerwania czarteru.

UBEZPIECZENIE REZYGNACJI I PRZERWANIA CZARTERU

Otrzymasz zwrot kwoty wydanej na czarter w przypadku rezygnacji z czarteru lub konieczności jego przerwania spowodowaneych zdarzeniami losowymi dotyczącymi ubezpieczonych lub ich bliskich. W wariancie 100% MAX otrzymasz zwrot kosztów rezegnacji i przerwania czarteru spowodowanych dowolnym możliwym do udokumentowania zdarzeniem.

Powody rezygnacji lub przerwania podróży objęte ubezpieczeniem Wariant 100% Wariant 100% MAX
Nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich, brak konieczności hospitalizacji
Komplikacje związane z ciążą ubezpieczonej, współuczestniczki podróży lub osób im bliskich do 32 tygodnia
Wyznaczenie ubezpieczonej, współuczestniczce podróży daty porodu na czas podróży
Śmierć ubezpieczonego lub wpółuczestnika podoróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej
Śmierć osób bliskich ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, w tym w wyniku choroby przewlekłej, samobójstwa
Szkoda w mieniu ubezpieczonego, osoby mu bliskiej lub współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzeń losowych bądź kradzieży z włamaniem
Utrata pracy zawartej na czas nieokreślony lub określony przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy na dzień rozpoczęcia lub trwania pracy
Kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbednych w podróży
Szkoda rzeczowa poniesiona w wyniku wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
Kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postepowaniu rozwodowym
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego
Szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub pracodawcy współuczestnika podróży
Nowość! Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży oraz osób im bliskich będące następstwem choroby przewlekłej  
Nowość! Akt terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed datą podróży w odległości maksymalnie 250 km od celu podróży z wyłączeniem: Afganistanu, Algierii, Autonomii Palestyńskiej i Zachodniego Brzegu Jordanu, Burkiny Faso, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Filipin, Hondurasu, Indonezji, Iraku, Iranu, Jemenu, Kenii, Korei Południowej, Korei Północnej, Krymu, Libii, Libanu, Malezji, Maroka, Nigerii, Pakistanu, Somalii, Strefy Gazy, Syrii, Tunezji, Turcji, Wenezueli, Wybrzeza Kości Słoniowej, Ukrainy - obwodu donieckiego i ługańskiego  
Inny udokumentowany powód (np. cofnięcie urlopu, odmowa wydania wizy, wezwanie na poligon) 

Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdziesz na dole strony.

Ubezpieczenie rezygnacji możesz wykupić przed potwierdzeniem rezerwacji (wpłaceniem I raty). Dane osób objętych ubezpieczeniem należy podać w Koncie Klienta do 2 dni od potwierdzenia rezerwacji. 

Szczegółowe warunki zakupu ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Zawierania Umów o Czarter Jachtu.

 

UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE ZAŁOGI (TRAVEL WORLD)

Standardowo oferowane przez nas ubezpieczenie obejmuje również czas na dojazd na miejsce odbioru jachtu i powrót (dobę przed wypłynięciem i dobę po powrocie). Standardowym ubezpieczeniem objęta jest żegluga do 20Mm (około 36 km) od brzegu, co jest wystarczające w przypadku większości rejsów czarterowych.

Zakres ubezpieczenia Standard Mini Standard Plus The Best
Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu (KL) 15.000 EUR 30.000 EUR 300.000 EUR
Choroby przewlekłeNIETAK
Koszty hospitalizacji Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Koszty leczenia ambulatoryjnego poza USA, Kanadą, Japonią i Australią Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Leczenie ambulatoryjne - USA, Kanada, Japonia, Australia 2.000 EUR Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Koszty przedwczesnego porodu Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Leczenie stomatologiczne 300 EUR
Komora dekompresyjna Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Koszty ratownictwa i poszukiwań 5.000 EUR 10.000 EUR
Organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego między placówkami medycznymi Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego do miejsca zakwaterowania podczas podroży zagranicznej Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja i pokrycie kosztów transportu zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku w Polsce lub pochówek ubezpieczonego w miejscu podróży zagranicznej Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego ubezpieczonego do Polski lub placówki medycznej w Polsce Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Całodobowy dyżur Centrum Pomocy Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja pomocy medycznej Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Udzielenie gwarancji pokrycia kosztów leczenia ambulatoryjnego i/lub hospitalizacji Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Asystent językowy Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Przedłużenie ochrony w sytuacjach nagłych o 48h TAK
Organizacja i pokrycie kosztów podróży osoby towarzyszącej 1.000 EUR
Organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej 7 dni, maksymalnie 100 EUR dziennie
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia 2.000 EUR
Organizacja dostarczenia leków TAK
Udzielenie informacji o kancelariach prawnych i tłumaczach TAK
Organizacja i pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowania i wyżywienia za granicą w celu rekonwalescencji 7 dni, maksymalnie 100 EUR dziennie
Organizacja i pokrycie kosztów transportu po rekonwalescencji 500 EUR
Organizacja i pokrycie kosztów kierowcy zastępczegoNIE500 EUR
Udzielenie pomocy w razie utraty środków płatniczychNIETAK
Udzielenie pomocy w razie utraty dokumentów NIETAK
Udzielenie pomocy przy zablokowaniu kontaNIETAK
Udzielenie pomocy w odzyskaniu i ponownym skierowaniu bagażu podróżnego NIETAK
Organizacja i pokrycie kosztów przerwania podróży zagranicznejNIE1.200 EUR
Opieka nad nieletnimi dziećmi NIE2.500 EUR
Pośredniczenie w przekazaniu kaucjiNIETAK
Organizacja i pokrycie kosztów transportu osób bliskich ubezpieczonemuNIE2.500 EUR
Pokrycie niezbędnych i uzasadnionych kosztów związanych z opóźnieniem lotuNIE200 EUR
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 3.000 EUR 5.000 EUR 10.000 EUR
- w tym (NNW) - Uszczerbek na zdrowiu 3.000 EUR 5.000 EUR 10.000 EUR
- w tym (NNW) - Śmierć ubezpieczonego 1.800 EUR 3.000 EUR 6.000 EUR
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP) 300 EUR 500 EUR 1.000 EUR
Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego (OBP)NIE150 EUR
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) NIE 50.000 EUR 100.000 EUR
- w tym (OC) - Szkody w mieniuNIE20% sumy gwarancyjnej
- w tym (OC) - Szkody na osobieNIE100% sumy gwarancyjnej
Ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń (KK)NIETAK
Ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej (MD)NIETAK

Podano sumy ubezpieczenia na osobę. Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdziesz na dole strony. Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa SA.

Decyzję o wykupieniu ubezpieczenia załogi możesz podjąć przed całkowitym opłaceniem rezerwacji (wpłatą II raty). Ubezpieczeniem objęte zostaną wszystkie osoby z listy załogi podanej przez Ciebie w koncie klienta. 

Szczegółowe warunki zakupu ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Zawierania Umów o Czarter Jachtu.

YACHTIC SP. Z O. O. POSIADA POLISY GENERALNE

a) Gwarancja Ubezpieczeniowa Turystyczna nr GT 76/2016 wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

b) Polisa Ubezpieczenia podróżnego World Travel – nr 9/Z/2015 wystawiona Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

 

Pliki do pobrania