YACHTIC.com

Toaleta elektryczna

Toaleta na jachcie

Nieczystości z jachtowej toalety wymagają wypompowywania. Służy do tego odpowiednia pompka. Tradycyjnie były to pompki ręczne. Obecnie coraz częsciej korzysta sie z pomp elektrycznych, których zadaniem jest rozdrobnienie i wypompowanie nieczystosci z toalety. Zwiększa to znacząco komfort korzystania z jachtowego WC.

Wypompowane nieczystości przenoszone są do zbiornika, który wyposażony jest w zawór. Gdy jacht jest w porcie, w jego pobliżu lub stoi na kotwicy, zbiornik powinien być zamknięty. Za jego opróżnianie w niedzowolonych miejscach przewidziane są najczęściej surowe kary finansowe.

O czym należy pamiętać, korzystając z toalety na jachcie?

  • Do muszli nie można wrzucać papieru toaletowego, środków higienicznych ani jakichkolwiek innych śmieci. Niestosowanie się do tego zakazu może doprowadzić do zatkania się toalety lub awarii pompy, a w konsekwencji - do kosztownej i nieprzyjemnej naprawy.