YACHTIC.com

Kil

Kil to najniżej położony element konstrukcji kadłuba w jachtach kilowych. Jego zadaniem jest obniżenie środka ciężkości kadłuba oraz zwiększenie oporu bocznego podwodnej części kadłuba. Ma to na celu zwiększenie stabilności jachtu oraz poprawienie jego właściwości nautycznych (m.in. zdolności do płynięcia na wiatr i stabilności kursowej). Najczęściej spotykane są trzy rodzaje kilu: falszkil (balast integralny), bulbkil (balast podwieszany) i finkil (balast płetwowy), które różnią się od siebie kształtem i efektywnością działania.

O czym należy pamiętać?

  • dzięki zastosowaniu ciężkiego kilu jachty balastowe są teoretycznie niewywracalne,

  • konsekwencją zastosowania klia jest znaczne zwiększenie zanurzenia jachtu, co uniemożliwia pływanie po płytkich wodach.