YACHTIC.COM
Ostatnio oglądane
ZAMKNIJ

Oświadczenie Dotyczące Warunków Ubezpieczeń Podróżnych

Potwierdzam, że wszystkie osoby zgłoszone przeze mnie do ubezpieczenia otrzymały Ogólne Warunki Ubezpieczenia, na podstawie których zostały objęte ochroną ubezpieczeniową przez TU Europa S.A. i zapoznały się z ich treścią.

Oświadczam, że wszystkie osoby zgłoszone przeze mnie do ubezpieczenia zostały poinformowane i zaakceptowały, że ubezpieczenie w wersji Standard nie obejmuje następstw chorób przewlekłych.

Oświadczam, że wszystkie osoby zgłaszane do ubezpieczenia wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez TU Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Gwiaździsta 62. Ponadto zgadzają się na przekazanie swoich danych firmie reasekuracyjnej, asystenckiej, jeżeli będzie to wymagane w związku z warunkami reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych i podmiotom realizującym należne im świadczenia wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia TRAVEL WORLD oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia KOSZTY REZYGNACJI.

Oświadczam, że wszystkie osoby zgłaszane przeze mnie do ubezpieczenia zostały poinformowane o tym, że:
1) Administratorem ich danych osobowych jest TU Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Gwiaździsta 62;
2) Dane będą przetwarzane dla celów realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy ubezpieczenia nr 9/Z/2015 Klientów BIURA PODRÓŻY. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem spełnienia świadczeń określonych w wyżej wymienionej Umowie.
3) Przysługuje im prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. w celach promocyjnych i marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204) od GK Europa, w skład której wchodzą (Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie.

Potwierdzam otrzymanie i zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia TU Europa S.A. przed przystąpieniem do ubezpieczenia oraz ich zrozumienie i akceptację. Wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową przez TU Europa S.A. Oświadczam, że zostałem poinformowany na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez TU Europa S.A.

Pliki do pobrania